AblakuNK

Árajánlatunkat kérje telefonon vagy online!

AblakuNK Kft. Székesfehérvár
22 / 501-044 (H-P: 8-16 óráig)

AblakuNK Kft. Budapest
1 / 226-4263 (H-P: 8-16 óráig)

 árajánlatkérés   visszahívás kérés 

Gyakran ismételt kérdések

Tulajdonképpen mióta léteznek ablakok?

I.e. 4000-ben Perzepolisz lakóházainak ablakszerű nyílásai voltak. Kréta szigetén, a minói palotákban ismerték a szárnyakat és kereteket. A görög átriumházakban, a belső udvarra nyíló ablakokat művészien díszítették I.sz. 100-ban, a rómaiak üvegbetéteket használtak. 1800-tól kezdve tudtak nagy üvegtáblákat előállítani.

Miért nevezzük az ablakokat a ház szemének?

Az ablakok az utcára néznek, vagy az udvarra. Az ablakok kinyílnak, becsukódnak, fényesek vagy élettelenek. Az ablakokon keresztül érzékeljük a környezetünket. Az ablakok betekintést engednek a lakók lényébe. Egy ablak nélküli ház arcnélkülinek hat. Azt mondjuk: A szem a lélek tükre. Az ablak viszont a ház jellemét tükrözi vissza.

Hozzájárul az ablak az építéshez?

De még mennyire! “Belülről” lényegesen meghatározza, hogy jól érezzük-e magunkat, hogy él-e a ház vagy a lakás. “Kívülről” az ablakok tagolják, simítják, vagy plasztikussá teszik a homlokzatot, nagyfelületű üvegezéssel, vagy kisrészes üvegosztókkal a jellegét is meghatározzák.

Mi kölcsönzött az ablak-témának ekkora jelentőséget?

Manapság az ablakok döntenek a ház komfortja és költségei, tekintélye és kinézése felett. Az épületfizikai teljesítmények először a műanyag ablakokkal kerültek a “központba”. Az ablakot hangos világunk, a korlátozott energiahordozók, a biztonság, az értékmegőrzés és az értéknövelés iránti igény tette jelentős épületelemmé. Az ajtók és ablakok gyakran ugyancsak különbözők.

Van ennek valami oka?

Szó sincs róla. Az ablakuNK Kft bejárati ajtókhoz való rendszertechnikájával a leggazdagabb kialakítási sokféleséget, egyedülálló profiltechnológiát, nagy stabilitást és betörésvédelmet kínál. Ezen kívül nem csupán a bejárati ajtók, erkélyajtók minőségi és vizsgálati rendelkezéseinek tesz eleget. A profilok a hőszigetelő aluprofilok legmagasabb osztályába tartoznak. Vannak akik azt állítják , hogy már a műanyag kort éljük.

Nem túlzás ez kissé?

Egyáltalán nem. A műanyag-szintézis egyre tökéletesebb lesz. A mérték utáni anyag már valóság. Ma néhány műanyagfajta már szívósabb és ellenállóbb, mint az acél, elektromosan vezethetők, a legmesszebbmenőkig hő- és fagyállók. Az autógyártás, a környezettechnika, az egészségügy, stb. ma már elképzelhetetlen műanyag nélkül.

Minden műanyag ablak egyforma?

Nem. Éppen az a műanyag ablakok előnye, hogy felhasználásukhoz méretre szabhatók. Tulajdonságaikban a molekuláris felépítés csekély megváltoztatása már jelentős változásokat hozhat létre. Éppen ezért elsősorban az ablakprofiloknál sosem mondható, hogy: a műanyag műanyag.

Műanyag- mi is ez tulajdonképpen?

A műanyagok teljesen újonnan felépített, a természetet “utánzó”, értékes műszaki tulajdonságokkal rendelkező anyagok. Az első műanyagtól, a kaucsukból nyert keménygumitól kezdve, az olcsó tömegműanyagokon keresztül, máig egy egész sor rendkívül speciális műanyagfajtákat fejlesztettek ki, amelyek rendkívüli nehézségeket is megoldanak.

Mi is a PVC?

A polivinilklorid – röviden PVC – termoplasztikus, természetes nyersanyagokból, sóból és kőolajból nyert műanyag. A por alakú PVC-t különböző eljárási fokozatokban gyártják. A PVC a legnagyobb alkalmazkodóképességgel, gazdaságossággal rendelkező és legjobban elterjedt műanyagfajták egyike.

Milyen építési területeken alkalmaznak PVC-t?

A PVC építési termékként engedélyezett, és az építtetők körében jól ismert anyag. Csövek, ereszcsatornák, külső burkolatok, fedések, átvilágítók gyártásához, szakipari munkákhoz, kábelcsatornákhoz és táblákhoz éppoly természetesen alkalmazzák, mint az ablakokhoz, redőnyökhöz és zsalukhoz. A gazdaságilag és ökológiailag ésszerű, hosszú használat tartama mindig meggyőzően hat. Mindenki újrafeldolgozásról (recycling) beszél.

Mi a helyzet ezzel kapcsolatban a műanyag ablakoknál?

Napjainkban megvizsgálják és előkészítik az újrafeldolgozás különböző lehetőségeit, egészen a kiinduló anyagok újraelőállításáig. Az ablakgyártás hulladékait már régóta beviszik az anyagkörforgásba, azonban ablakprofilokhoz nem használják fel őket. A modern műanyag a régi épületeken is érvényesül.

Nem ellentmondás ez?

Egyáltalán nem. A műanyag-ablakok nagyon is jól “alkalmazkodnak” a régi épületekhez. A régi épületek ablakai gyakran ugyancsak hiányosak. S az is érthető, hogy az építtetők mindenkit megelőzve, korszerű anyagokhoz nyúlnak. Így a korszerű épületfizika a ház legérzékenyebb részébe kerül, megvéd a zajtól és hosszútávra nézve csökkenti a fűtés és karbantartás költségeit. A rendkívül változatos rendszertechnológia gyakorlatilag minden elképzelhető ablakformát a legpontosabb részletekkel megvalósít anélkül, hogy a régi képet megbontaná. A termoplasztikus alakíthatóságnak köszönhető, hogy a műanyag-profilok minden fajta ívhez gyárthatók, méghozzá a lehető legolcsóbb árakon.

Mivel biztosítja az ablakuNK Kft. a minőséget?

Egy rövid pillantás a gyártásra, a kutatásra és a minőségellenőrzésre megmutatja hogy Az ablakuNK Kft beszállítóinál vizsgálati-, gyártási folyamat van. Minden fokozatban ellenőriznek: a beszállított nyersanyagoktól kezdve, a szélsőséges klímazónákba beépített ablakig. Független vizsgálóintézetek rendszeres vizsgálatai igazolják a nagy gondosságot.

Nem minden műanyag ablak egyforma?

Nem, belül még a külsőleg teljesen azonos ablakok is eltérhetnek egymástól. Ugyanez áll a műanyag minőségére, szilárdságára, tartósságára, a szerkezet és a feldolgozás minőségére, a profilképzésre, valamint a tömítő rendszerekre és ezek sokféleségére. Ugyancsak döntő szerepet játszik a helyes szerelés és a szakszerű épületcsatlakoztatás.

Miért halljuk olyan gyakran, hogy rendkívül ütésálló?

A PVC alakítómasszákat “normálisan ütésálló”, “fokozottan ütésálló” és “rendkívül ütésálló” osztályokba sorolják. Az ablakuNK Kft beszállítóinak termékei felülmúlják a legmagasabb osztály értékeit is. Az állékonyság határozza meg melegben és hidegben az ablak viselkedését, illetve minőségét. Ettől függ a sarokszilárdság is.

Tulajdonképpen milyen stabilak az ablakok?

A műanyag profilokat nagyméretű fémprofilokkal erősítik. A statikai terhelhetőség megfelel a magasházak kemény követelményeinek. Az ablakok a legerősebb zivatarban is hézagmentesek és csapóeső biztosak maradnak hosszú távon is. A műanyag ablakok minden nemzeti és nemzetközi szabványnak és irányelvnek megfelelnek. Egy további előnyük a rendkívüli sarokszilárdságuk. A műanyag ablakok hihetetlenül ütésálló műanyagát a sarkokon saját anyagával hegesztik, ragasztóanyag nélkül. A homogén anyag olyan, mintha egy darabból lenne és mind mechanikailag, mind esztétikailag a lehető legjobb megoldást képviseli.

Van állékonysági vizsgálata a műanyag ablakoknak?

Igenis van. Időről-időre mindig kibontanak egy régi ablakot, hogy hosszú távú vizsgálatokat végezzenek rajta. A műanyag ablak hosszú-hosszú évekig nem igényel karbantartást vagy javítást. Ennek ellenére minden tekintetben teljesen működőképesek és anyagfáradástól mentesek,még a tömítések is kiállják az idő próbáját.

Van olyan speciális kutatóközpont, amely műanyag ablakokkal foglalkozik?

De mennyire, hogy van! Pl. az Institut für Fenstertechnik (Ablaktechnikai Intézet), a Süddeutsche Kunstoff-Zentrum (Délnémet Műanyagközpont), az Institut füre Bauen mit Kunstoff (Műanyaggal való építkezés Intézete) . A kutatás mellett első helyen áll a profil és ablak minőségellenőrzése, valamint a rendszerek alkalmassági vizsgálata. Ezek a semleges ellenőrzések egészítik ki a belső minőségbiztosítást. Magyarországon az ÉMI biztosítja a vásárlókat a megfelelő minőségről.

Léteznek ablak-szabványok, ablak-irányelvek?

Léteznek. Ezzel teremtik meg az előfeltételeket az értékes termékek számára, kezdve a profiltól, az ablakon keresztül, egészen a szakszerű beépítésig. A műanyag ablak nemcsak hogy kielégíti a számos, teljesítményével szemben támasztott igényt, hanem meg is haladja őket. Szabványok rögzítik a következő tényezőket:

* az anyagot

* az ütésállékonyságot

* a fényállóságot

* a hőállóságot

* a csapóeső állékonyságot

* a statikát

* a tömítéseket

* az üvegbeépítést

* a hővédelmet

* a zajvédelmet

* a hézagtömítést

* a karbantartást

Mit szólunk az osztóléc divathoz?

Itt az ablakoknak az eredeti építészethez, a városképhez való viszonyulása a döntő. Amennyiben ott dominál az osztóléc, akkor újból osztóléces üvegezést kell alkalmazni. Ezzel szemben viszont általában elutasítandó a korszerű épületek nagyfelületű üvegezéseinek osztólécekkel való felaprózása, mert az osztóléc hőhidassá teszi az üvegmezőt.

Van különböző kínálat az osztóléces ablakokra – a pénz tekintetében is?

Osztóléces ablakokat a lehető legkülönbözőbb szerkezeti kivitelekben kínálnak, amelyek ráfordításukban is merőben eltérnek egymástól, és ennek megfelelően nagy árkülönbözetet jelentenek. Az ablakuNK Kft rendszerkínálatai az értékes üvegosztó léctől a kedvező áru, duplaüvegezésen belüli lécrácsig terjednek.

Nyakra-főre olvashatunk az díszített ablakokról: mi a véleményünk róla?

Itt nyilvánvalóan a profilra helyezett lécekről, oszlopokról, oszlopfőkről, lábazatdarabokról, stb. van szó, ami kereken 100 évvel ezelőtt ugyancsak divat volt. Manapság a kereskedelem számos díszítőelemet kínál. A legfontosabb azonban mindig az, hogy a funkció, a keretszélesség, az osztás, a dombormű, a vízszintes tokosztó, az esőléc és az ütközőtag ne üssön el a régi képtől.

Legyünk őszinték: mennyi pénzt takarítunk meg a fűtésnél?

Összehasonlítva a régi, egyszerű üvegezésű ablakokkal, az ablakfelületekre vonatkozva a hőveszteség a régi érték egy negyede alá csökkenthető. Ehhez viszont speciális hővédelmi üvegek szükségesek. Azonban egész “közönséges” szigetelőüveg lemezzel is érezhetően csökkenthetjük a fűtési költségeinket. Tényleg vannak olyan emberek, akik tömítetlen ablakokat követelnek.

Mi jut ezeknek eszébe?

Mivel a szellőzés nem felel meg mindig az elvárásoknak, van aki kényszerszellőzéses ablakokat óhajt. A tömítés nélküli ablakok helyett, a kritikus ablakcsatlakozási helyeken pontosan tervezett szellőzőnyílásokkal könnyebben el lehet kerülni a nedvesség lecsapódását. “Helyiség szellőztetésről” itt azonban aligha beszélhetünk.

Hogy lehet fűtési idényben okosan szellőztetni?

Leginkább 10 percig tartó, átlós szellőztetéssel. Ez alatt az idő alatt nem hűl ki a helyiség. A helyiség egészséges higiéniájához szükséges levegőmennyiséget nem lehet tömítetlenséggel elérni. Folyamatos szellőzés, alacsony légcsere mellett, tekintélyes energiaveszteséghez vezet.

Hogy néz ki a különböző ablakok hővédelmi tulajdonsága?

Mind a műanyag, mind a fa jó hőszigeteléssel bír, azaz rendkívül alacsony hővezető képességgel. Ezzel szemben az alumínium hővezető képessége 1000 szeres. A hideghidakat itt rendszerint műanyag szalagokkal szakítják meg. A profilszerkezet mellett, a belehelyezett üvegtípusnak van a legnagyobb jelentősége. Télen a régi ablakoknál páralecsapódás képződik.

Ez az új ablakoknál hogy néz ki?

Egyszeri üvegezésű ablakokon páralecsapódás és jégvirág képződik, egyszerűen azért, mert az üveglemez túl hideg és a lakóhelység légnedvessége kondenzálódik. A korszerű, jó szigetelésű, a szokványos szigetelőüveg lemezekkel kivitelezett ablakoknál a páralecsapódás gyakorlatilag megszűnik.

Hogyan állapítják meg egy ablak szükséges hangszigetelési értékét?

A külső zaj és a belső terekben óhajtott nyugalom közötti különbségből. Speciális zajvédő üvegekkel, műanyag ablak szerkezetekkel, akár 60dB-ig terjedő értéket is el lehet érni. A teljes szerkezet a tömítettség, a profilszerkezet, az üvegvastagság és a lemeztávolság mellett, a zajvédelmet is lényegesen befolyásolja.

Megfelelhet a szerkezet az egyes épületoldalak eltérő zajterhelésének? Az ablakok azonos külleme mellett?

De mennyire! Hiszen éppen ez a rendszertechnika különös előnye. A külső zajterheléstől függően, különböző, azonos külsejű zajszigetelési konstrukciók közül lehet választani. Itt a helyiség hasznosítása is fontos szerepet játszik. Felesleges az irodahelységeket is a hálószobákkal azonos mértékben védeni.

Zajvédelem

Növekvő jelentőségű az ablakok általi passzív hangvédelem. Mivel az aktív hangvédelem (a forrásnál való leküzdés) csupán kevés előrehaladást mutat, passzív hangvédelmi intézkedésekkel (az épületen történő hangszigeteléssel) kell védekeznünk a zaj környezeti problémája ellen.

Milyen kritériumokat kell figyelembe venni a hangszigetelő ablakok megválasztásánál?

Ezek a következők:

* külső zajszint (zajtérképek, forgalomszámlálás, mérés)

* várható belső szint, a helyiség hasznosítása alapján

* a környező épületszerkezetek (mellvéd, redőnyszekrény, falazat) hangszigetelése

* épületszerkezetek méretei

* ablakfajta (egyrétegű ablak, egyesített szárnyú ablak, pallótokos ablak)

* az üvegezés megválasztása

* ablakcsatlakozás

Mivel támogathatják a műanyag ablakok a házfelújítást?

Sok mindennel. A műanyag ablakok alapvetően növelik a lakhatóságot és ezzel a ház értékét. A gondos felújítás figyelemre méltó épületfizikai értéknövelést von maga után, gazdagítja a külső képet, és lehetővé teszi az ésszerű és az állagfenntartó funkcióváltozásokat.

Milyen színű műanyag ablakok kaphatók?

A legtöbb műanyag ablak fehér. Ez nemcsak évszázados európai hagyomány, hanem itt mutatkoznak meg leginkább az anyag előnyei is. Az ablakuNK Kft szemrevaló “fadarabokat” is kínál. Emellett kapható számtalan színes, bevonatos profil is.

Mennyit kell egy műanyag ablakot ápolni?

Itt valóban fennáll a “könnyen ápolható” fogalma. A kifogástalan, selymesen matt felület természetesen sokkal kevésbé veszi fel a száraz, nedves, vagy agresszív piszkot, mint egy repedezett mázolás. Normális körülmények között, a szokásos ápoláshoz elég egy enyhe tisztítószer.

Hogyan lehet az ablakokat betörés gátlóra kialakítani?

A speciális vasalatok, különleges üvegezés, minősített ablakgyártás és szakszerű beépítés kölcsönzi az ablaknak a “betörésgátlást”.

Hogyan viselkednek a műanyag ablakok tűzesetben?

A műanyag ablakok ugyancsak hatásos megelőző tűzvédelmet nyújtanak. Alapanyaguk nehezen éghető műanyag. Magában nem ég, és gyújtóforrás nélkül kialszik. Tüzekben való aktív részvétele kizárt. Az ablakszerkezeti profilok és a működési elemek elnevezései.

* Külső ablakkeret

* Szárnykeret

* Vízszintes díszléces tokosztó

* Homlokütköző

* Üvegosztó lécek

* Vízvezető

* Ablakszárny

* Felülvilágító szárny

Hogy nyílik egy ablak?

A legfontosabb funkciók, a nyitás és/vagy bukás. Többrészes ablakoknál – pl. felülvilágító -, vagy ajtóablak-elemekkel a nyitási funkciók kombinációja ésszerű. A rendszerhez toló- és harmonikaajtók is tartoznak. Ezek a rendszerint nagyfelületű elemek hozzák a természetet a házba.

Milyen a célszerű ablakosztás?

Ez a homlokzat architektúrájától, valamint a szobák beosztásától, illetve a helyiségek rendeltetésétől függ. A műanyag ablakok sokféleségének köszönhetően, majdnem minden beosztás megvalósítható. A túl széles szárnyak azonban elkerülendők, mert azok mélyen benyúlnak a helységbe és hatalmas lakóterületeket használhatatlanná tesznek.

Kérhetünk tolóajtót is?

Igen, ugyanabból a különösen karcsú profilból. Nagy, déli fekvésű teraszajtók, és a szép kilátás teszi az ilyen nagyfelületű ablakokat vonzóvá. Ugyanakkor kibővítik a lakóteret is. Télen az alacsonyan álló nap jócskán hozzájárulhat a fűtési költségek csökkentéséhez.

Léteznek műanyag ablak és redőny komplett rendszerek?

Már hogyne létezne, mikor ezek az új és régi épületek kedvenc konstrukciói! Renoválásnál a redőnyök ezzel most ott is beépíthetők, ahol az építési adottságok ezt korábban megakadályozták. Egyébként a zárt redőny még külön is, méghozzá lényegesen növeli a hőszigetelést. Ezen felül a kíváncsi pillantások és a nap kizárásával kellemes légkört teremt.

Kapható az ablakuNK Kft.-nél téikert is?

Az is kapható. Sőt mi több, ezek télen is használható lakóhelységek, nem csupán növényházak. Max. 30 mm-es szigetelőüveg lemezeket építünk be s az épülethez ideális csatlakozó elemekkel csatoljuk. Tetőablakokat is játszi könnyedséggel tudunk beépíteni. A moduláris felépítés csökkenti a költségeket és növeli a kialakítási szabadságot.

Miért fordít ekkora figyelmet az ablakuNK Kft. a termékeire?

Az ablakuNK Kft természetesen büszke jó hírnevére. Ezért minden ablakcsaládot, úgymond bizonylattal és pecséttel lát el. Tudvalevő, hogy az “első számú” jelzőt csak elsőrangú teljesítménnyel lehet kivívni.

Miként biztosíthatjuk az ablakuNK Kft. által forgalmazott ablakok előnyeit egy pályázatnál?

A kivitelezésre és hasznosításra vonatkozó adatok mellett, az igénybevételi csoport, a hézagmentesség, az épületmagasság, az óhajtott zaj- és hővédelem, a vasalati- és üvegezési mód adatainak szerepelniük kell. Akinek az túl sok lenne, és egy építész tanácsát sem tudja figyelembe venni, annak ajánlatos, ha bebiztosítja magát a műanyag rendszerű ablakok iránt támasztott elvárásokkal.

Mit teljesít az ablakunK Kft?

Akár renoválásról, akár új építkezésről van szó, ez a mesterüzem, az a szakember, akit feltétlenül be kell vonnunk a tervezésbe. Személyes megbeszélés során, felderíti a kívánságainknak, a rendeltetésnek, a hangszigetelésnek és a hővédelemnek megfelelő, legbiztosabb és leggazdaságosabb ablakszerkezetet. Referenciákat és kötelezettség nélküli ajánlatokat ad. Amennyiben megkapja a megrendelést, lelkiismeretesen felméri, legyártja és határidőre, optimálisan beépíti az ablakokat. Szívesen bemutatja, hogy kell az ablakokat kezelni, és a későbbiekben szervizt nyújt.

Kívülállóknak talány, hogy ki-mit csinál az ablakon. Nos?

A PVC nyersanyagot a vegyipar termeli, amiből aztán a profilgyártó profilokat húz. Ezeket a profilokat önálló ablaképítő szaküzemekbe viszik, akik az ügyfeleknek tanácsadással szolgálnak, méretet vesznek, az ablakot legyártják, beüvegezik és beépítik.

Meddig tart az ablakok cseréje?

Ez alapvetően csak órák kérdése, vagy nagy mennyiségnél néhány nap. Hiszen az új ablakokat beüvegezve, teljesen kész állapotban szállítják. A régi ablakokat kibontják, az újakat behelyezik, lehorganyozzák, tömítik, szigetelik, és kész!

Hol lehet megtalálni az ablakuNK Kft.-t?

Az interneten a www.ablakunk.hu címen,

valamint a H-8000 Székesfehérvár, Hadiárva u. 10. szám, valamint H-1118 Budapest, Budaörsi út 4-18. A épületben lévő bemutatótermeink egyikében.